påverkansväsentlighet

SVENSK TERM:
påverkansväsentlighet

ENGELSK TERM:
impact materiality

MER OM BEGREPPET PÅVERKANSVÄSENTLIGHET:
Påverkansväsentlighet är ett av de två perspektiv som ingår i principen om dubbel väsentlighet, vilken används inom hållbarhetsredovisning. Påverkansväsentlighet representerar ett inifrån och ut-perspektiv som handlar om att redovisa hur ett företags verksamhet påverkar människor, samhälle och miljö.

SENAST REVIDERAD: 2023-11-10