kolsänka

SVENSK TERM:
kolsänka

ENGELSK TERM:
carbon sink

DEFINITION:
process där upptag av koldioxid i ett ekosystem eller annat naturligt system är större än utsläpp av växthusgaser

MER OM BEGREPPET KOLSÄNKA:
Sänka i det här sammanhanget har sitt ursprung inom meteorologi och miljövetenskap där sänka används om en process där ett ämne förs bort ur atmosfären.

Kolsänka har börjat användas i fler sammanhang och i en bredare samhällsdiskussion. Därmed har uttrycket kommit att användas i en utvidgad betydelse där man ibland avser det fysiska område eller det system som kan ha en kolsänkande funktion, exempelvis skog, våtmark, sjögräsäng eller hav. Troligtvis har språkbruket påverkats av att sänka också kan avse en fördjupning i ett geografiskt område. Denna betydelseglidning märks även i fackspråket.

I vissa sammanhang används kolsänka även för teknikbaserade processer, alltså inte bara naturliga. Då används ofta uttrycket teknisk kolsänka och kan exempelvis avse bio-CCS, det vill säga den process där koldioxid avskiljs vid utsläppskällor med biogent ursprung.

SENAST REVIDERAD: 2023-06-20