koldioxidpris på importer

SVENSK TERM:
koldioxidpris på importer

ENGELSK TERM:
carbon price of imports

DEFINITION:
kostnad som en importör av CBAM-varor blir skyldig att betala via ett CBAM-certifikat

MER OM BEGREPPET KOLDIOXIDPRIS PÅ IMPORTER:
Systemet som reglerar koldioxidpriset på vissa varor som importeras till EU benämns CBAM-systemet. CBAM är en initialförkortning av den engelska termen carbon border adjustment mechanism, som ibland får den svenska uttydningen gränsjusteringsmekanism för koldioxid.

Det förekommer olika uttryck för denna kostnad på importerade varor, exempelvis ”klimattull”, ”koldioxidtull” och ”koldioxidskatt”. Utifrån EU:s lagstiftning betraktas kostnaden dock varken som en tull eller som en skatt, och därför är koldioxidpris på importer en mer lämplig term.

SENAST REVIDERAD: 2023-11-14