koldioxidinfångning

SVENSK TERM:
koldioxidinfångning

ENGELSK TERM:
carbon capture

MER OM BEGREPPET KOLDIOXIDINFÅNGNING:
Uttrycket koldioxidinfångning används på olika sätt i olika sammanhang. Vissa använder uttrycket övergripande för olika typer av upptag av koldioxid. Andra använder det för att beskriva den särskilda process där koldioxid fångas in från en utsläppskälla för att därefter lagras. I Hållbarhetstermlistan rekommenderar vi att termen avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) används när man särskilt avser denna process.

Koldioxidinfångning ska inte förväxlas med koldioxidborttagning.

SENAST REVIDERAD: 2023-06-20