koldioxidborttagning

SVENSK TERM:
koldioxidborttagning

ENGELSK TERM:
carbon dioxide removal


ENGELSK SYNONYM:
CDR

DEFINITION:
mänskliga åtgärder för att ta bort koldioxid från atmosfären för långsiktig lagring

MER OM BEGREPPET KOLDIOXIDBORTTAGNING:
Syftet med koldioxidborttagning är att minska halten koldioxid i atmosfären. Åtgärderna är tillsammans med minskade utsläpp av växthusgaser nödvändiga att vidta för människan för att begränsa klimatförändringarna.

Vid koldioxidborttagning tas koldioxid bort ur kolcykeln, så att nettoutsläppen av koldioxid minskar. Detta resultat kallas ofta ”negativa utsläpp”.

Lagringen av koldioxid kan exempelvis ske på land, i hav, i berggrunden eller i produkter.

Vissa åtgärder för koldioxidborttagning handlar om att förstärka naturliga system så att förutsättningarna för ökad fotosyntes förbättras och upptaget av koldioxid därmed ökar. Exempel på sådana åtgärder är återbeskogning, trädplantering eller genom kolinlagrande jordbruksmetoder. Andra åtgärder är teknikbaserade, till exempel bio-CCS, som innebär att koldioxid avskiljs vid en utsläppskälla med biogent ursprung för att sedan transporteras och långsiktigt lagras i berggrunden.

Koldioxidborttagning syftar på mänskliga åtgärder och ska inte förväxlas med koldioxidinlagring (även kolinlagring) som är termen för det naturliga upptaget av koldioxid från atmosfären som sker som en del av fotosyntesen.

Koldioxidborttagning ska inte heller förväxlas med koldioxidinfångning.

SENAST REVIDERAD: 2023-06-20