klimatscenario

SVENSK TERM:
klimatscenario

ENGELSK TERM:
climate projection

SVENSK SYNONYM:
klimatprojektion

DEFINITION:
framtidsbild av klimatet baserat på antaganden om framtida utsläpp av växthusgaser med hjälp av beräkningar i en klimatmodell

MER OM BEGREPPET KLIMATSCENARIO:
Ett klimatscenario beskrivs ofta med hjälp av medeltemperatur, havsnivå, nederbördsmängd och snötäcke. Eftersom framtiden är okänd används ofta flera klimatscenarier som var för sig beskriver en tänkbar utveckling. Framtida utsläpp av växthusgaser kan inte beräknas utan beskrivs i stället utifrån antaganden om den socioekonomiska utvecklingen i världen, som i sin tur bestäms av bland annat teknikutveckling, politiska beslut och livsstilsförändringar.

En klimatmodell används för att beräkna utsläppens klimatpåverkan och klimatförändringen som det resulterar i. Det är en matematisk datamodell som försöker beskriva de komplexa processerna i klimatsystemet på jorden, exempelvis i atmosfären, i havet, på land, i marken och för isar.

Klimatprojektion används ofta synonymt med klimatscenario, men ibland avser man med klimatprojektion framför allt beräkningarna. När man kommunicerar med personer som kanske inte känner till forskningsområdet kan det vara bättre att använda klimatscenario, såvida det inte specifikt är beräkningarna man ska beskriva.

Klimatscenario ska inte förväxlas med väderprognos. Väderprognosen försöker beskriva den faktiska utvecklingen utifrån vedertagna data, medan klimatscenariot beskriver tänkbara utvecklingar baserat på antaganden.

SENAST REVIDERAD: 2022-05-25