icke-förnybar energikälla

SVENSK TERM:
icke-förnybar energikälla

ENGELSK TERM:
non-renewable energy source

DEFINITION:
energikälla som inte återbildas i samma takt som den förbrukas av människan

MER OM BEGREPPET ICKE-FÖRNYBAR ENERGIKÄLLA:
Exempel på icke-förnybara energikällor är kol, fossilgas, olja, och uran (råvaran för kärnbränsle). Energikällorna benämns som icke-förnybara eftersom de återbildas oerhört långsamt jämfört med den takt i vilken det moderna industrisamhället förbrukar fossila bränslen. Kol, olja och fossilgas har fossilt ursprung, till skillnad från uran.

SENAST REVIDERAD: 2024-02-05