fossilt bränsle

SVENSK TERM:
fossilt bränsle

ENGELSK TERM:
fossil fuel

DEFINITION:
bränsle i form av brännbara, icke-vulkaniska kolväten som bildats i berggrunden genom att fossila växter, djur och mikroorganismer under miljontals år brutits ned

MER OM BEGREPPET FOSSILT BRÄNSLE:
Fossila bränslen utvinns ur de icke-förnybara energikällorna kol, olja och fossilgas, som har en återbildningstid på mellan 50 och 500 miljoner år. Bränsle som utvinns ur torv räknas också ofta som ett fossilt bränsle, även om torv återbildas över en tid på några tusen år, alltså snabbare än kol, olja och fossilgas.

SENAST REVIDERAD: 2024-02-05