fossilfri energikälla

SVENSK TERM:
fossilfri energikälla

ENGELSK TERM:
fossil free energy source

DEFINITION:
energikälla som inte har fossilt ursprung

MER OM BEGREPPET FOSSILFRI ENERGIKÄLLA:
Till de fossilfria energikällorna räknas alla förnybara energikällor, det vill säga sol, vind, vatten och biomassa, samt den icke-förnybara energikällan uran (råvaran för kärnbränsle).

SENAST REVIDERAD: 2024-02-05