förnybar energikälla

SVENSK TERM:
förnybar energikälla

ENGELSK TERM:
renewable energy source

DEFINITION:
energikälla som utgörs av en oändlig resurs eller som återbildas i samma takt som den förbrukas av människan

MER OM BEGREPPET FÖRNYBAR ENERGIKÄLLA:
Exempel på förnybara energikällor är sol, vind, vatten och biomassa.

SENAST REVIDERAD: 2024-02-05