finansiell väsentlighet

SVENSK TERM:
finansiell väsentlighet

ENGELSK TERM:
financial materiality

MER OM BEGREPPET FINANSIELL VÄSENTLIGHET:
Finansiell väsentlighet är ett av de två perspektiv som ingår i principen om dubbel väsentlighet, vilken används inom hållbarhetsredovisning. Finansiell väsentlighet representerar ett utifrån och in-perspektiv som handlar om att redovisa hur hållbarhetsfrågor påverkar ett företags resultat, ställning och utveckling. Exempel på väsentliga hållbarhetsfrågor är energieffektivisering, klimatanpassning, mänskliga rättigheter och digitalisering.

SENAST REVIDERAD: 2023-11-10