CBAM-systemet

SVENSK TERM:
CBAM-systemet

ENGELSK TERM:
carbon border adjustment mechanism

ENGELSK SYNONYM:
CBAM

MER OM BEGREPPET CBAM-SYSTEMET:
CBAM-systemet reglerar koldioxidpriset på importerade varor. Syftet med systemet är att priserna på de importerade varorna ska återspegla det pris som skulle sättas på varorna om de producerats inom EU, där varornas växthusgasavtryck prissätts och regleras inom EU:s utsläppshandelssystem EU ETS.

CBAM är en initialförkortning av den engelska termen carbon border adjustment mechanism, som ibland får den svenska uttydningen gränsjusteringsmekanism för koldioxid.

Förledet CBAM- används även för att benämna andra företeelser som har koppling till CBAM-systemet, exempelvis CBAM-vara och CBAM-certifikat (ett certifikat som ger tillstånd för att importera varor av det här slaget). Naturvårdsverket har en vägledning som beskriver vilka som omfattas av systemet och vilka varor som ingår.

Kostnaden som importörer av CBAM-varor blir skyldiga att betala benämns koldioxidpris på importer.

SENAST REVIDERAD: 2023-11-14