avskiljning och lagring av koldioxid (CCS)

SVENSK TERM:
avskiljning och lagring av koldioxid (CCS)

ENGELSK TERM:
carbon capture and storage

ENGELSKA SYNONYMER:
CCS
carbon dioxide capture and storage

DEFINITION:
process där koldioxid avskiljs vid en industriell utsläppskälla för att sedan komprimeras och transporteras för långsiktig lagring i berggrunden

MER OM BEGREPPET AVSKILJNING OCH LAGRING AV KOLDIOXID (CCS):
Avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) är ett komplement till andra åtgärder som syftar till att minska utsläpp av växthusgaser, till exempel energieffektivisering och minskad användning av fossila bränslen. I dagsläget finns inte den infrastruktur som krävs för att kunna transportera och lagra koldioxiden i tillräckligt stor skala, även om tekniken ständigt utvecklas.

Både bland forskare och i den breda samhällsdiskussionen förekommer många uttryck för processen avskiljning och lagring av koldioxid (CCS). Det kan bero på att processen består av olika tekniker och flera delprocesser. Exempelvis används i sammanhang där lagringsförfarandet är centralt ibland bara koldioxidlagring även om det är hela processen som avses. Ibland används längre fraser där flera eller alla delprocesser ingår, exempelvis avskiljning, transport och lagring av koldioxid.

För att undvika förväxling med andra begrepp, exempelvis koldioxidinlagring som står för en naturlig process där upptag av koldioxid från atmosfären sker som en del av fotosyntesen, kan det vara lämpligare att använda termen avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) än ordet koldioxidlagring.

Eftersom förkortningen CCS ofta används som en svensk term för denna process bör man, åtminstone vid första tillfället som termen används, ange den i en parentes efter den mer beskrivande termen avskiljning och lagring av koldioxid.

När processen avser koldioxid som avskiljs vid utsläppskällor med biogent ursprung, exempelvis vid pappersmassaindustrier, används termen bio-CCS eller BECCS (eng: Bio Energy Carbon Capture and Storage). För processen där koldioxid används i stället för att lagras, används termen CCU (eng: Carbon Capture and Usage). Exempel på sådan användning av koldioxid är som råvara i bränslen eller nya material.

I vissa sammanhang används uttrycket koldioxidinfångning som synonym till avskiljning och lagring av koldioxid (CCS). Eftersom koldioxidinfångning ibland används mer övergripande för olika typer av upptag av koldioxid, rekommenderar vi att termen avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) används när man behöver vara precis och särskilt avser processen som beskrivs i denna post. I mer allmänna sammanhang kan dock en förenklad formulering passa, exempelvis ”att fånga in och lagra utsläpp av koldioxid”.

SENAST REVIDERAD: 2023-06-20