55-procentspaketet

SVENSK TERM:
55-procentspaketet, 55 %-paketet

ENGELSK TERM:
Fit for 55 package

ENGELSK SYNONYM:
Fit for 55

MER OM BEGREPPET 55-PROCENTSPAKETET:
55-procentspaketet är en samling förslag till förändringar av befintlig lagstiftning inom EU. Förslagen syftar till att skapa förutsättningar för EU-länderna att år 2030 ha minskat sina nettoutsläpp med minst 55 procent jämfört med 1990 års utsläpp. 55-procentspaketet är en central del i arbetet för att EU ska kunna nå de globala målen för hållbar utveckling enligt Agenda 2030.

Det förekommer flera benämningar för lagstiftningspaketet i svenskspråkiga sammanhang, bland annat den engelska kortformen ”Fit for 55”. För personer som inte känner till benämningen kan den vara svårbegriplig. Vi rekommenderar att den svenska benämningen 55-procentspaketet används, dels för tydlighetens skull, dels för att en och samma benämning ska användas i samtliga svenska styrande dokument kopplade till detta lagstiftningspaket.

Ibland används procenttecknet i sammansättningen, det vill säga 55 %-paketet.