• Huvudmeny

Nyord för dig i skolan

Läromedel i svenska för gymnasieelever

Detta är ett webbaserat läromedel som innehåller uppgifter och diskussionsfrågor med koppling till nyord och nyordslistan. Målgruppen har i första hand varit elever som studerar svenska på gymnasiet och läser någon av kurserna Svenska 1, 2 eller 3.

Uppdatering pågår

Vi uppdaterar nu läromedlet, och från början av 2020 är det tänkt att läromedlet ska omorganiseras och breddas så att det även fungerar för högstadiet. Planen är att publicera det uppdaterade läromedlet under vecka 4.

Uppdaterad 20 januari 2020