• Huvudmeny

Fakta om dialekter för unga

Vad är lokal dialekt? Hur låter standardspråk? Var pratar man götamål? Vilka dialekter är mest populära?

Vårt häfte Fakta om dialekterPDF (pdf, 545.7 kB) är främst skrivet för dig som går på högstadiet och gymnasiet. Om du är yngre än det så kan du behöva hjälp av någon vuxen när du läser.

I häftet finns både dialektfakta och tips på var du kan lyssna på och läsa mer om svenska dialekter.

Frågor och svar

Du kan hitta mer fakta om dialekter bland våra frågor och svar om dialekter för unga. De är också lite enklare att förstå än faktahäftet.

Dialekter i vårt webbläromedel Svenska från olika håll

Mycket mer fakta om dialekter hittar du i vårt webbläromedel Svenska från olika håll. Där finns en genomgång av svenskans huvudsakliga dialektområden. Du får veta vad som är typiskt för dialekterna i varje område. Det finns också ljudexempel, ordlistor, exempel på kända svenskar och musik på dialekt från alla dialektområdena.

Dialektområdena som tas upp är: sydsvenska mål, götamål, gotländska mål, sveamål - mellansvenska, sveamål - uppsvenska, bergslagsmål, norrländska mål och finlandssvenska.

Vi har anpassat språket i Svenska från olika håll så att det ska vara så enkelt som möjligt. Därför kallar vi det för ett läromedel i svenska som andraspråk, men det passar precis lika bra för dig som är barn eller ungdom och har svenska som modersmål!

Uppdaterad 23 augusti 2019
penna

Hämta faktahäftet

Fakta om dialekter. Faktahäfte för dig i skolanPDF (pdf, 545.7 kB)

Källor för läraren

Källor till Fakta om dialekter. Faktahäfte för dig i skolanPDF (pdf, 199.5 kB)

Detta är främst böcker för lärare och andra vuxna.