UR:s dialoggrupp för jiddisch

Språkvården i jiddisch är representerad i UR:s dialoggrupp för jiddisch.

Dialoggruppen är inrättad för att förankra UR:s produktioner på jiddisch hos språkets användare.