Termgruppen för svenskt teckenspråk

Termgruppen för svenskt teckenspråk är rådgivande för arbetet med terminologi och samhällsordlistan svenska-svenskt teckenspråk.

Termgruppen består av 4 ledamöter och mandatperioden är på 2 år. Termgruppen är rådgivande för arbetet med terminologi och samhällsordlistan i svenskt teckenspråk. Termgruppen ska:

  • bidra med synpunkter på Språkrådets arbete med samhällsordlista.
  • diskutera principiella och allmänna rekommendationer kring teckenval såväl översättning av svenska ord och termer på svenskt teckenspråk.
  • utveckla och underhålla terminologin för svenskt teckenspråk.

Ledamöter

Termgruppens 4 ledamöter för mandatperioden 2019–2021 är:

  • Anna Carlqvist, tolk och tolklärare på tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.
  • Jonas Carlsson, tolklärare på Södertörns folkhögskola.
  • Thomas Björkstrand, verksamhetsansvarig för lexikonverksamheten vid Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.
  • Pia Simper-Allen, universitetslektor i teckenspråkslingvistik vid Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.