Termgrupp i finska

I Språkrådets termgrupp i finska ingår erfarna översättare och Språkrådets tidigare medarbetare.

Termgruppen hjälper språkvårdarna i finska att ta fram rekommendationer till översättningar av begrepp som beskriver det svenska samhället.