Sveriges nationella ALE-kommitté

Atlas Linguarum Europae (ALE), Europeisk språkatlas, utforskar benämningar på olika begrepp i Europas dialekter och presenterar resultaten på kartor och i vetenskapliga kommentarer. 

Sverige deltar genom Isof i det UNESCO-understödda alleuropeiska samarbetsprojektet. Anna Westerberg, förste forskningsarkivarie för dialekter på Isof, är sekreterare i den svenska nationella ALE-kommittén.