Svenska institutet

Språkrådet samarbetar med Svenska institutet (SI) i deras arbete med svenska språket.

Svenska institutet (SI) är en myndighet med uppdraget att öka omvärldens kunskap om och förtroende för Sverige, och att därigenom stärka Sveriges attraktionskraft. Som ett led i denna verksamhet arbetar SI med att stödja många utländska lärosäten där svenska undervisas för landets studenter. SI deltar i rekryteringen av svenska utlandslektorer och bistår utländska lärosäten med utbildningar och seminarier om svenskan, svensk litteratur och svenska förhållanden i stort.

Språkrådet samarbetar med SI i deras arbete med svenska språket.