Svenska datatermgruppen

Vi samarbetar med Svenska datatermgruppen som ger rekommendationer om hur aktuella datatermer bör hanteras på svenska.

Svenska datatermgruppen har sedan 1996 gett rekommendationer om vilka svenska termer du kan använda för att beskriva nya begrepp och företeelser i datavärlden. I gruppen ingår, förutom språkvårdare på Språkrådet, företrädare för bland annat dagspressen, branschpressen, etermedier, högskolor och företag inom databranschen.

Svenska datatermgruppens rekommendationer finns på gruppens webbplats. De finns även publicerade i Sveriges nationella termbank, Rikstermbanken Länk till annan webbplats., som också innehåller andra it-relaterade termer.

Åsa Holmér, språkvårdare i fackspråk och terminologi, deltar i gruppen.