Språkvårdsgruppen

I Språkvårdsgruppen deltar organisationer med olika språkvårdande verksamheter. Gruppen träffas ungefär fyra gånger per år och utbyter kunskap och information inom dessa områden. I gruppen ingår även personer som arbetar med språkvård och svenskan i Finland.