Referensgrupp för svenskt teckenspråk

Språkrådets referensgrupp för svenskt teckenspråk består av 4–5 experter som träffas två gånger om året.

Referensgruppens uppgift är bland annat att

  • bidra med synpunkter på verksamhetens innehåll och inriktning genom att ge råd vid prioriteringar, visa på behov av språkliga hjälpmedel, föreslå forsknings- och utvecklingsuppgifter,
  • vara en kontaktlänk mellan språkvårdarna i svenskt teckenspråk och olika lärosäten och intresseorganisationer,
  • bidra med information om forskning, utvecklingsprojekt, seminarier som kan vara viktiga för språkvården,
  • fungera som diskussionsforum i språkvårdsfrågor och andra frågor som berör svenskt teckenspråk.

Ledamöter

Personerna som ingår i referensgruppen för svenskt teckenspråk under perioden 2022–2024 är:

  • Åsa Henningsson, ordförande i Sveriges Dövas Riksförbund
  • Krister Schönström, ämnesansvarig för ämnet Dövas och hörselskadades flerspråkighet vid Stockholms universitet
  • Tommy Aldergrim, hållbarhetsstrateg hos Örebro kommun
  • Hanna Sejlitz, generalsekreterare i Hörselskadades riksförbund
  • Lina Jerpö, samordnare tvåspråkighet hos Specialpedagogiska skolmyndigheten