Referensgrupp för jiddisch

Isofs referensgrupp för jiddisch har en rådgivande funktion gällande verksamhetens inriktning och frågor som berör jiddisch.

Referensgruppen för jiddisch är inrättad dels för att förankra språkvårdens verksamhet, men även för att övervaka språkets situation i landet.