Punktskriftsnämnden

Punktskriftsnämnden är en statlig nämnd som ska främja användandet av punktskrift och taktila bilder.

I nämndens verksamhet ingår bland annat att publicera böcker om punktskrift och taktila bilder, att samarbeta med myndigheter och organisationer inom området och att arrangera konferenser och seminarier.

Deltagare

Punktskriftsnämndens tolv medlemmar representerar organisationer, myndigheter och institutioner inom punktskriftsområdet. Nämnden sammanträder i allmänhet tre till fem gånger per år och utser arbetsgrupper och projektgrupper efter behov.

Från Isof deltar Ingrid Olsson, språkvårdare i svenska på Språkrådet, i nämnden.

Webbplats

Myndigheten för tillgängliga medier: Punktskriftsnämnden Länk till annan webbplats.