Ortnamnssällskapet i Uppsala i Uppsala

Ortnamnssällskapet i Uppsala grundades 1936 och är öppet för alla som är intresserade av namn.

Ortnamnssällskapets syfte är att främja studiet av namn genom att inbjuda till regelbundna föredrag och exkursioner och genom att ge ut skriften Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift.