Nordiska teckenspråksnätverket

Isof deltar i det nordiska teckenspråksnätverk som är en del av det nordiska språksamarbetet under Nordiska ministerrådet.

Nordiska teckenspråksnätverket samarbetar i frågor som rör språkrådgivning och språkpolitik för de nordiska teckenspråken och består av representanter från de statliga språknämnder som arbetar med det nationella teckenspråket. I de länder som saknar språkvård för teckenspråk i statlig regi deltar istället representanter från dövorganisationer.

Olika samarbeten

Nordiska teckenspråksnätverket har regelbundna nätverksmöten och medverkar i Nordiska språkmötet, som hålls vartannat år i ett nordiskt land.

Nordiska teckenspråksnätverket har nära samarbete med Nätverket för språknämnderna i Norden, som också är en del av det nordiska språksamarbetet, samt Dövas Nordiska Råd och Dövas Nordiska Ungdomsråd. Dessutom pågår det samarbeten med lärosäten i de nordiska länderna.

Barns tillgång till teckenspråk

En vision som Nordiska ministerrådet fört fram är Norden ska vara den bästa platsen för barn och unga att växa upp i. Nordiska teckenspråksnätverket arbetar därför med flera projekt som handlar teckenspråkiga barn och ungdomars möjligheter att lära sig, utveckla och använda teckenspråk.

Läs mer om de projekt som Isof deltar i:

Bloggen Nordiska teckenspråk

Nordiska teckenspråket har en egen blogg där det publiceras information om nätverkets aktiviteter samt nyheter som rör det nordiska teckenspråken.