Nordiska samarbetskommittén för namnforskning (NORNA)

NORNA är en sammanslutning av nordiska forskare som specialiserat sig på namnforskning. Kommittén grundades 1971 som ett verkställande organ för de nordiska namnforskarkongresserna.

Sammanslutningens syfte är att främja onomastisk forskning i de nordiska länderna och att uppmuntra samarbete mellan nordiska forskare. Mellan kongresserna har kommittén en samordnande funktion. Kommittén består av sju medlemmar, en från vart och ett av följande områden: Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge och Sverige.

Svensk representation

Sverige representeras i NORNA-kommittén av Emilia Aldrin (Högskolan i Halmstad) och Maria Löfdahl (Isof; suppleant). Sekreterare är Leila Mattfolk och kassör Elin Pihl, båda verksamma vid Isof.