Nätverket New Trends in Nordic Socio-onomastics

New Trends in Nordic Socio-onomastics är ett nätverk för namnforskare.

Nätverket New Trends in Nordic Socio-onomastics startades genom en serie workshoppar 2018 och 2019, finansierade av den nordiska samarbetsnämnden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (NOS-HS). Workshopparna utmynnade i ett forskarnätverk som fortsatt organiseras kring socioonomastiska frågor. På nätverkets webbsida finns en blogg där man kan läsa medlemmarnas blogginlägg med socioonomastisk vinkling.

Från Isof deltar Katharina Leibring, Maria Löfdahl, Märit Frändén, Leila Mattfolk och Lennart Ryman i nätverket. Lennart är även en av redaktörerna för tidskriften Nordisk tidskrift för socioonomastik/Nordic Journal of Socio-Onomastics, som utkommer med sitt första nummer år 2021.