Mediespråksgruppen

Mediespråksgruppen är en samarbetsgrupp för språkansvariga inom press, radio och tv. Gruppen möts regelbundet för att utfärda rekommendationer till medier i aktuella språkfrågor.

Mediespråksgruppen träffas cirka åtta gånger per år. Fortlöpande diskussioner sker även per mejl. Gruppen består av språkansvariga på en lång rad medieföretag och mötena hålls på TT i Stockholm.

Många frågor är av skrivteknisk karaktär, till exempel om förkortningar på myndigheter och stor och liten bokstav i flerordiga namn. Annat handlar om lämplighet i ordval och personbenämningar. Vanligast är dock frågor om namn, både om personnamn, organisations- och företagsnamn och geografiska namn. Särskilt ofta diskuteras namn från icke-latinska språk som arabiska och ryska och hur de ska återges i svenska medietexter.

Vissa frågor är mer avsedda för diskussion. I andra frågor försöker gruppen mer aktivt komma fram till och anamma ett gemensamt skrivsätt, till exempel i val av namn på främmande länder.

Deltagare

I Mediespråksgruppen sitter representanter för TT, SR/SVT, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Expressen, Omni och Språkrådet (Isof). Svenskfinland har representanter från YLE, KSF Media och Institutet för de inhemska språken. Dessutom finns en referensgrupp med representanter från bland annat medieföretag, språkvårdsorganisationer och ordboksförlag.