Klarspråksnämnden

Klarspråksnämnden är ett stöd i Språkrådets arbete med att främja klarspråk inom offentlig förvaltning.

Gruppbild.

Klarspråksnämnden 2019. Från vänster: Catharina Nyström Höög, Anna-Karin Åström, Stefan Johansson, Ann-Sofie Fahlgren, Magnus Larsson, Harriet Kowalski. På bilden saknas Claes Mårtensson och Karin Påle-Bartes.

Vad gör Klarspråksnämnden?

Till stöd för Språkrådets klarspråksarbete finns en rådgivande nämnd med nio ledamöter. Nämnden ska förmedla erfarenheter från den offentliga förvaltningen och utgöra en kontaktlänk till olika offentliga organ samt fungera som en referensgrupp till Språkrådets klarspråksexperter.

Deltagare

Fyra ledamöter har utsetts av regeringen:

  • Stefan Johansson, justitieråd, Högsta domstolen
  • Karin Påle-Bartes, rådman, Södertörns tingsrätt
  • Anna-Karin Åström, kommunikationsstrateg, Sundsvalls kommun
  • Vakant.

Fem ledamöter har utsetts av Institutet för språk och folkminnen:

  • Harriet Kowalski, chef, Språkrådet (ordförande)
  • Ann-Sofie Fahlgren, enhetschef, Post- och telestyrelsen
  • Magnus Larsson, generaldirektör, Myndigheten för tillgängliga medier
  • Claes Mårtensson, biträdande riksdagsdirektör, Riksdagsförvaltningen
  • Catharina Nyström Höög, professor, Stockholms universitet.

Ledamöterna är utsedda för perioden 2019–2021.