Klarspråksnämnden

Klarspråksnämnden är ett stöd i Språkrådets arbete med att främja klarspråk inom offentlig förvaltning.

Gruppbild.

Klarspråksnämnden maj 2022. Stående från vänster: Anna-Karin Magnusson-Åström, Marie Lindström, Stina Malmberg, Stefan Johansson, Karin Påle-Bartes, Harriet Kowalski. Sittande: Andreas Nord, Magnus Larsson. På bilden saknas Kristina Svartz.

Vad gör Klarspråksnämnden?

Till stöd för Språkrådets klarspråksarbete finns en rådgivande nämnd med nio ledamöter. Nämnden ska förmedla erfarenheter från den offentliga förvaltningen och utgöra en kontaktlänk till olika offentliga organ samt fungera som en referensgrupp till Språkrådets klarspråksexperter.

Deltagare

Fyra ledamöter har utsetts av regeringen:

  • Stefan Johansson, justitieråd, Högsta domstolen
  • Stina Malmberg, språkexpert, Statsrådsberedningen
  • Karin Påle-Bartes, rådman, Södertörns tingsrätt
  • Anna-Karin Magnusson-Åström, kommunikationsstrateg, Sundsvalls kommun.

Fem ledamöter har utsetts av Institutet för språk och folkminnen:

  • Lena Lind Palicki, chef, Språkrådet (ordförande)
  • Magnus Larsson, generaldirektör, Myndigheten för tillgängliga medier
  • Marie Lindström, fd kommunikationsdirektör, Sveriges kommuner och regioner
  • Andreas Nord, professor, Uppsala universitet
  • Kristina Svartz, biträdande riksdagsdirektör, Riksdagsförvaltningen.

Ledamöterna är utsedda för perioden 2022–2024.