International Council of Onomastic Sciences (ICOS)

International Council of Onomastic Sciences, ICOS, är en internationell organisation för namnforskare, grundad 1949.

ICOS har som syfte att främja samarbetet mellan namnforskare från olika delar av världen och leds av en styrelse om tolv personer. Organisationen ger årligen ut tidskriften Onoma. Vart tredje år anordnas en internationell namnforskarkongress. 2002 års kongress hölls i Uppsala. Här kan du ladda ned rapporten från kongressen som pdf.

Pågående projekt

Viktiga pågående projekt är en internetbaserad bibliografi över litteratur om namn och namnforskning Länk till annan webbplats. och en lista över namnforskningstermer Länk till annan webbplats. på organisationens tre officiella språk, engelska, franska och tyska.