tippningspunkt

SVENSK TERM:
tippningspunkt

ENGELSK TERM:
tipping point

DEFINITION:
punkt där en förändring i ett system blir så stor att ett jämviktsläge förhållandevis oåterkalleligt och abrupt övergår i ett annat läge

MER OM BEGREPPET TIPPNINGSPUNKT:
Termen tippningspunkt används om en förändring i jordsystemet, som till exempel att en havsström stannar av eller byter riktning eller att permafrosten tinar så mycket att stora mängder växthusgaser frigörs från den frysta jorden. Tippningspunkter avser alltså systemskiften som hänger ihop med förändringar i klimatsystemet.

Begreppet beskrivs som en punkt, både i termen och i definitionen, trots att det i vissa sammanhang kan verka missvisande, eftersom vissa förändringar sker gradvis. I jämförelse med hur långsamma sådana förändringar brukar vara är de dock förhållandevis abrupta.

I en del sammanhang kan uttrycket kritisk brytpunkt vara lämpligare. Det bygger nämligen vidare på översättningen brytpunkt som ofta används för tipping point när det står för att en mer allmän beskrivning av ett tillstånd som på grund av en förändring övergår till ett annat tillstånd.

Andra ord som också har förekommit på svenska är tröskelpunkt och tröskelvärde.

SENAST REVIDERAD: 2021-12-07