tippningselement

SVENSK TERM:
tippningselement

ENGELSK TERM:
tipping element

DEFINITION:
omfattande ekologiskt system eller annan betydande del i jordens klimatreglerande system som riskerar att nå en tippningspunkt

MER OM BEGREPPET TIPPNINGSELEMENT:
Några exempel på tippningselement i jordens klimatreglerande system är regnskogen i Amazonas, havsisen i Arktis, den västafrikanska monsunen och det norra barrskogsbältet (den boreala zonen) som sträcker sig runt det norra halvklotet. Om dessa delar av jordens klimatreglerande system når en tippningspunkt kan deras väsentliga egenskaper förändras så till den grad att de relativt snabbt övergår i ett annat jämviktsläge, vilket då kan påverka andra ekologiska system eller hela jordens klimatreglerande system.

Forskargrupper har ringat in ett tiotal tippningselement. Dessa tippningselement kallas ibland för sovande jättar eller jordens akilleshälar. En benämning som också har förekommit är tröskelkomponent.

EXEMPEL:
Om Amazonas regnskog på grund av bland annat klimatförändringar och avverkning, når en tippningspunkt riskerar stora delar att övergå till torr savann. I samband med detta skifte kommer skogen att släppa ut stora mängder koldioxid och förlora förmågan att binda kol, vilket i sin tur bidrar till den globala uppvärmningen som påverkar andra ekologiska system.

SENAST REVIDERAD: 2021-12-15