noll avfall

SVENSK TERM:
noll avfall

ENGELSK TERM:
zero waste

MER OM BEGREPPET NOLL AVFALL:
Mer information om begreppet kommer.

SENAST REVIDERAD: 2022-06-29