livscykelanalys

SVENSK TERM:
livscykelanalys

ENGELSK TERM:
life cycle analysis

SVENSK SYNONYM:
LCA

ENGELSK SYNONYM:
LCA

MER OM BEGREPPET LIVSCYKELANALYS:
Initialförkortningen LCA används bland annat i sammansättningar både på engelska och svenska, exempelvis LCA-dokumentation och LCA-specialist.

SENAST REVIDERAD: 2022-05-25