koldioxidsnål

SVENSK TERM:
koldioxidsnål

ENGELSK TERM:
low-carbon

DEFINITION:
som genererar förhållandevis små utsläpp av växthusgaser

MER OM BEGREPPET KOLDIOXIDSNÅL:
Uttrycket koldioxidsnål används ofta utan närmare precisering och står sällan för ett specifikt värde, exempelvis i uttryck som ”koldioxidsnål teknik”. I ett sådant sammanhang används koldioxidsnål för att signalera att en viss aktivitet, vara eller tjänst på något sätt kan anses beakta behovet av att utsläpp av koldioxid måste minska, utan att precisera på vilket sätt eller hur mycket. Värt att notera är att något som beskrivs som koldioxidsnålt faktiskt ändå kan generera höga utsläpp.

Även om det bara är växthusgasen koldioxid som syns i det språkliga uttrycket koldioxidsnål kan även andra växthusgaser ingå vid beräkningar, exempelvis metan och lustgas. Dessa gaser omräknas till så kallade koldioxidekvivalenter.

SENAST REVIDERAD: 2022-10-26