klimatmanipulering

SVENSK TERM:
klimatmanipulering

ENGELSK TERM:
geoengineering

DEFINITION:
storskalig och avsiktlig påverkan på jordens klimatsystem för att motverka klimatförändringar orsakade av människan

MER OM BEGREPPET KLIMATMANIPULERING:
Klimatmanipulering handlar huvudsakligen om två metoder för att påverka jordens klimatsystem:

  1. Att minska solinstrålningen till jordytan, exempelvis med hjälp av speglar i rymden, genom att tillföra gaser i atmosfären, eller genom att måla ytor vita så att deras reflexionsförmåga ökar.
  2. Att ta bort växthusgaser ur atmosfären, exempelvis med hjälp av anläggningar som fångar in dessa direkt ur luften.

I dagsläget finns ingen färdigutvecklad metod för klimatmanipulering som anses tillförlitlig. Det saknas framför allt tillräcklig kunskap om vad den sammantagna effekten på miljö, klimat och ekonomi skulle bli om metoderna tillämpades.

Ibland används geoingenjörskonst, geoingenjörsteknik och klimatintervention synonymt med klimatmanipulering. När "manipulering" används i allmänspråket kan det stå för att man otillbörligt försöker påverka någon. Begreppet klimatmanipulering har inte denna negativa betydelsenyans.

SENAST REVIDERAD: 2022-05-25