grönmålning

SVENSK TERM:
grönmålning

ENGELSK TERM:
greenwashing

DEFINITION:
användning av överdrivna, obestyrkta påståenden som kan skapa en oriktig uppfattning om att produkter, tjänster eller verksamheter är mer miljömässigt hållbara eller mindre miljömässigt skadliga än vad de faktiskt är

MER OM BEGREPPET GRÖNMÅLNING:
Ordet grönmålning kommer från engelskans greenwashing. Även gröntvättning förekommer ibland som svensk motsvarighet. Bildligt handlar uttrycket om att täcka över miljöskadlig verksamhet med vilseledande information, och därför är grönmålning en lämpligare översättning än gröntvättning. Det liknar också äldre svenska ord som svartmålning och skönmålning. Som verb kan ordet grönmåla användas och en person som grönmålar kallas ibland grönmålare.

SENAST REVIDERAD: 2022-06-29