cirkulär ekonomi

SVENSK TERM:
cirkulär ekonomi

ENGELSK TERM:
circular economy

DEFINITION:
ekonomisk modell som bygger på att cirkulera produkter, material och andra resurser under så lång tid som möjligt så att deras värde utnyttjas maximalt, i syfte att minimera energiåtgång, uttag av ny råvara, uppkomst av avfall och annan negativ miljöpåverkan

MER OM BEGREPPET CIRKULÄR EKONOMI:
Cirkulär ekonomi är ett begrepp som framför allt används på samhällsnivå. Den enskilda människan kan bidra till att den cirkulära ekonomin genomförs i ett samhälle exempelvis genom att maximera livslängden på sina ägodelar, låna och låna ut produkter samt köpa och sälja varor i andra hand. Ett av målen inom en cirkulär ekonomi är noll avfall, där produkter och material som en organisation eller en privatperson inte behöver eller kan ta vara på, blir en resurs åt någon annan. Ett annat mål är att minska uttag av nyutvunnen råvara.

Att cirkulera produkter, material och andra resurser kan göras på olika sätt, bland annat genom:

  • återanvändning, exempelvis att använda kontorsmöbler som kasserats av en annan arbetsplats
  • återställning, exempelvis att laga något som gått sönder
  • uppgradering, exempelvis att använda trasiga kläder till att skapa andra textilprodukter
  • återvinning, exempelvis att använda trädgårdsavfall till att skapa ny jord.

Motsatsen till cirkulär ekonomi är linjär ekonomi där man använder nyutvunnen råvara och där förbrukade produkter blir till avfall.