biologisk mångfald

SVENSK TERM:
biologisk mångfald

ENGELSK TERM:
biological diversity

SVENSK SYNONYM:
biodiversitet

ENGELSK SYNONYM:
biodiversity

DEFINITION:
rikedom av arter, av genetisk variation inom arter samt av de ekosystem som arterna ingår i

MER OM BEGREPPET BIOLOGISK MÅNGFALD:
Begreppet biologisk mångfald betonar betydelsen av variationsrikedom bland alla levande organismer, exempelvis bakterier, växter, svampar och djur, samt de ekosystem och livsmiljöer de ingår i, allt från landskap med många olika naturtyper till städer med parker och grönområden.

I FN-fördraget ”Konventionen om biologisk mångfald” definieras biologisk mångfald som ’variationsrikedom bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem’. Den definitionen används bland annat i juridiska sammanhang.

Benämningen biologisk mångfald skiljer sig från det tidigare använda uttrycket artrikedom, genom att det även avser den genetiska variationen inom en art.

EXEMPEL:
Ett exempel på biologisk mångfald är när det finns olika arter av bin och humlor: jordhumlor, snäckmurarbin, tapetserarbin, honungsbin, fjällhumlor osv. De har olika kroppsform och längd på tunga, och olika preferenser när det gäller pollen och nektar, vilket innebär att de kan pollinera olika arter av växter.

SENAST REVIDERAD: 2021-11-18