återkopplingsmekanism

SVENSK TERM:
återkopplingsmekanism

ENGELSK TERM:
feedback mechanism

ENGELSK SYNONYM:
feedback loop

DEFINITION:
process där förändring i ett system leder till ytterligare förändringar vilka antingen förstärker eller motverkar den ursprungliga verkan

MER OM BEGREPPET ÅTERKOPPLINGSMEKANISM:
En sorts förstärkande återkopplingsmekanism för klimatsystemet inträffar när snö och is smälter på grund av den globala uppvärmningen. De ytor som tidigare varit täckta av snö och is blir till barmark eller öppet hav, och därmed mörkare. Eftersom mörka ytor reflekterar mindre solstrålning än ljusa kommer de att värmas upp ytterligare och driva på en fortsatt snö- och issmältning.

Ett exempel på en motverkande återkopplingsmekanism för klimatsystemet beskrivs i 2021 års rapport från FN:s klimatpanel IPCC. När koldioxidhalten stiger på jorden kan växtlighet till en viss gräns ta upp mer koldioxid, vilket bromsar den globala uppvärmningen.

Förstärkande återkopplingsmekanismer kallas ibland för positiva återkopplingsmekanismer, trots att vi många gånger värderar dem som negativa för oss på jorden. På motsvarande sätt kallas motverkande återkopplingsmekanismer för negativa återkopplingsmekanismer. I texter som riktar sig till allmänheten kan det vara tydligare att använda förstärkande återkopplingsmekanismer respektive motverkande återkopplingsmekanismer, för att undvika risken att uttrycken positiv respektive negativ misstolkas som en värdering av mekanismen.

SENAST REVIDERAD: 2021-12-15