Fedterm

EU-projektet Federated eTranslation Termbank Network har som mål att skapa nationella termdatabaser som kan dela med sig av data som bland annat kan användas för att träna EU:s maskinöversättningsprogram eTranslation.

Tanken är att de nationella termdatabaserna ska dela med sig av data till den gemensamma europeiska termdatabasen eTranslation TermBank. Därifrån görs data fritt tillgängliga för vidareutnyttjande, i synnerhet i syfte att träna EU:s maskinöversättningssystem eTranslation och bidra till utvecklingen av flerspråkiga digitala tjänster inom EU.