Remissvar och yttranden

Vi är remissinstans inom frågor som handlar om språk och kultur i Sverige. Vi yttrar oss också i övriga frågor som rör oss som myndighet.

Textfiler

Varje år kommer det in olika remisser till Isof. Det innebär att vi får möjlighet att lämna synpunkter på förslag från olika utredningar som regeringen tillsatt samt på rapporter från myndigheter. De synpunkterna kan du läsa här i form av remissvar och yttranden för åren 2020 och 2021. Tidigare års lämnade synpunkter finns i vårt arkiv för remissvar och yttranden.

Använd filtreringen nedan för att se remissvar och yttranden inom ett visst område.

Filtrera på kategori

Det här formuläret postas automatiskt

Filtrerat på Nationella minoritetsspråk. Nollställ filtrering