Sveriges museum om Förintelsen (SOU 2020:21)

Yttrande inlämnat av Isof den 6 juli 2020.