Stärkt skydd för vissa geografiska beteckningar och ändringar i den känneteckensrättsliga regleringen av ond tro (Justitiedepartementet)

Yttrande inlämnat av Isof den 24 september 2020.