Språkplikt - Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd (Socialdepartementet)

Synpunkter inlämnade av Isof den 25 mars 2020.