Proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer (Utrikesdepartementet)

Remissvar inlämnat av Isof den 28 maj 2020.