Papper, poddar och ... Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källmaterial (SOU 2021:32)

Remissvar inlämnat av Isof den 27 september 2021.